skinke

skinkeforett

Til vårt eige pølsemakeri kjøper vi inn heile slakt frå lokale gardbrukarar og tilvirkar alle kjøtrettane.
På den måten tek vi vare på dei lokale mattradisjonane og vi får nytta heile dyret.
Av beina koker vi kraft, som vi brukar til brun saus.
På Skjelkvåle dyrkar dei mandelpoteter, og frå dei får vi skrelte poteter.
Vi kjøper også lokale grønsaker så lenge det er tilgang på det.