raft storSkjåk er eit eldorado for alle som likar å utfolde seg i naturen. Lom og Skjåk adventure gjev deg eit spennande møte med det våte element. Med eit unikt utvalg av elvar tilbyr dei alt fra rolige familieturer til ekstreme utfordringar for ekspertar.

 

I Skjåk kan du fiske i fleire hundre vatn, tjønner og elvar, frå nede i dalane og opp til 1.400 m.o.h. Elvane strekkjer seg over meir enn 200 km. Fiskekortet gjeld heile kommunen, og kan løysast for stong, stong/oter og garn.

 

reinJakt og fangst har rike tradisjonar i Skjåk, og kommunen er mellom dei største i landet når det gjeld faunarikdom og høve til jakt. Vi finn solide stammer av alle 4 hjorteviltartane. Jakta betyr mykje for mange gjennom matauk, oppleving og trivsel.For meir informasjon om jakt og fiske sjå sidene til Skjåk Almenning.